week8

  

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
8
จันทร์
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
การเดินทางของฉัน
ขั้นเตรียม
ครูและนักเรียนสวัสดีทักทายกัน
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลมครูขอสัญญาณความพร้อมขอสมาธิ 2-3 นาทีอยุ่กับลมหายใจของตัวเองหายใจเข้ารับรู้ หายใจออกรับรู้ จากนั้นครูนำทำ Brain gym 2ท่าเลิฟ เรณูปัญญา ท่าก้อนหิน กอหญ้า 
ขั้นกิจกรรม
ครูนำสิ่งของหมากรุก บล็อก เลโก้ และก้อนหิน ครุตั้งคำถามกระตุ้นการคิด“นักเรียนเห็นอะไร มีลักษณะคล้ายกับอะไรบ้างและเชื่อมโยงกับเราอย่างไร?
- ครูเล่าเรื่องการเดินทางของสิ่งของที่ครูนำมาให้นักเรียนฟัง ครูให้นักเรียนเขียนการเดินทางของตนเองเชื่อมโยงกับสิ่งของ(หมากรุก บล็อก เลโก้ และก้อนหิน)
ครูส่งกระดาษ ปากกาให้พี่ๆป.5 พี่ป.5 เมื่อได้รับสิ่งของแล้วรับไหว้เพื่อนด้วยความน้อบน้อม
นักเรียนแต่ละคนลงเมือเขียนถ่ายทอดการเดินทางของตัวเองพร้อมทั้งนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟัง
ขั้นจบ: ครูกล่าวชื่นชมทุกความตั้งใจ  ขอบคุณซึ่งกันและกัน- เลโก้ บล๊อกไม้ ห้อนหิน หมากรุก
- กระดาษ
- ปากกา
อังคาร
เชื่อมโยง สร้างสรรค์ ใคร่ครวญ รู้จักตนเอง
ต่อเติมตัวเลข
ขั้นกิจกรรม:                                  
- ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขที่ตนเองมีความรู้สึกชอบและมีประสบการณ์เกี่ยวตัวเลขนั้นๆ
ครูแจกกระดาษขนาด ครึ่ง A4 และให้นักเรียนใคร่ครวญถึงตัวเลขที่ตนเองรู้สึกชื่นชอบหรือมีความเชื่อมโยงกับตัวเองมากที่สุด และเขียนตัวเลขนั้นลงในกระดาษพร้อมทั้งตกแต่งให้มีความสัมพันธ์กับเรื่องราวที่ตนเองอยากอธิบาย
- ให้นักเรียนแต่ละคนนำเสนอแลกเปลี่ยนต่อครูและเพื่อน
ขั้นจบ:
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรมตัวเลขกับชีวิต และขอบคุณทุกเรื่องเล่าจากนักเรียน
กระดาษขนาดครึ่งA4 ตามจำนวนนักเรียน
- เรื่องเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับตัวเลขของคุณครู

พุธ
ความเชื่อมโยงกันของสรรพสิ่งรอบตัว และฝึกจิตนาการ ความคิดสร้างสรรค์
นาฬิกาชีวิต
ขั้นเตรียม:
 ครูนำนักเรียนแตะสลับร่างกาย
ขั้นกิจกรรม:  
ครูเล่าเรื่องเวลากับชีวิตให้นักเรียนฟังเวลาไหนที่ชอบที่สุด ครูชอบเวลาหกโมงตรงเพราะเป็นเวลาที่ได้อยู่กับครอบครัว
-ครูนำกระดาษรูปนาฬิกามาให้นักเรียนดู  ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
นักเรียนเห็นอะไร  เวลาไหนที่นักเรียนชอบที่สุดเพราะเหตุใดถึงชอบเวลานั้นๆ?
เวลานั้นๆเกี่ยวเชื่อมโยงกับตนเองอย่างไร?
ครูให้นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชิ้นงานของตนเอง
ขั้นจบ:
ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
- ครูชื่นชมทุกๆจินตนาการของพี่ๆทุกคน
กระดาษรูปนาฬิกา
พฤหัสบดี
กำกับสติผ่านการใช้ร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม:
 กำหนดลมหายใจ/เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
ขั้นกิจกรรม:
ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ป.5  ทุกคนโดยให้พี่ป.5  โดยการยืนตัวตรงและเริ่มทำโยคะ เริ่มจากท่ายืน (ท่าไหว้พระอาทิตย์  ท่าภูเขา  ท่าต้นไม้ ท่าเก้าอี้  )
ท่านั่ง (ท่าผีเสื้อ  ท่าเต่า ท่าหงส์ ) ท่านอน
ท่านอน(ท่าจระเข้  ท่างูใหญ่ ท่าคันธนู  ท่าตั๊กแตน  ท่าปลาดาว)
ในระหว่างนอนเป็นพี่ปลาดาว พี่ปลาดาวจะนอนเหยียดแขน เหยียดขาเป็นพี่ปลาดาวที่น่ารัก เป็นพี่ปลาดาวที่ยอดเยี่ยม พี่ปลาดาวป.5 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกยาวๆสัก 2 3 ลมหายใจ( พี่ปลาดาวป.5 ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง นาที)  ครูขอบคุณคนที่น่ารัก คนที่รู้เวลา ครูนับ1-3 ให้พี่ปลาดาวป.5 ลุกขึ้นนั่งเป็นพี่ป.5 ที่ยอดเยี่ยม เป็นพี่ป.5 ที่รู้เวลา เป็นพี่ป.5 ที่น่ารัก ครูนับ 1  พี่ๆบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยม นับ เราเป็นคนที่รู้เวลา นับ เราบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่น่ารักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆก็รักพี่ๆและเราก็รักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆเช่นกัน
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empowerชื่นชมและให้กำลังใจ

ศุกร์
-มีสติจดจ่ออยู่กับตัวเอง
-คิดเชื่อมโยงตนเองกับผู้อื่น
-ใคร่ครวญตนเอง
นิ้วมือแห่งความทรงจำ
ขั้นเตรียม : Brain gym 2 ท่า(ท่าขนมจับ,ตัวแอล  ท่ากอหญ้า,ก้อนหิน)
ขั้นกิจกรรม :
ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนิ้วมือให้นักเรียนฟัง หลังจากที่เล่าจบครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ ?
นักเรียนคิดว่านิ้วมือของเราสร้างสิ่งดีงามให้ใครบ้าง เพราะเหตุใด?
- ครูแจกกระดาษครึ่ง A4 ให้นักเรียนแต่ละคน
-นักเรียนวาดรูปมือฝ่ามือของตัวเองลงในกระดาษ
-นักเรียนเขียนความประทับใจหรือความทรงจำดีๆของบุคคลต่างๆที่นึกถึง(นิ้วต่อ คน)
-นักเรียนนำเสนอบุคคลและความประทับใจ
ขั้นจบ : ครูกล่าวขอบคุณทุกความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-กระดาษครึ่ง A4
- มือของเรากิจกรรม การเดินทางของฉัน
ขั้นเตรียม
ครูและนักเรียนสวัสดีทักทายกัน
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลมครูขอสัญญาณความพร้อมขอสมาธิ 2-3 นาทีอยุ่กับลมหายใจของตัวเองหายใจเข้ารับรู้ หายใจออกรับรู้ จากนั้นครูนำทำ Brain gym 2 ท่าเลิฟ เรณูปัญญา ท่าก้อนหิน กอหญ้า 
ขั้นกิจกรรม
ครูนำสิ่งของหมากรุก บล็อก เลโก้ และก้อนหิน ครุตั้งคำถามกระตุ้นการคิด“นักเรียนเห็นอะไร มีลักษณะคล้ายกับอะไรบ้างและเชื่อมโยงกับเราอย่างไร?
- ครูเล่าเรื่องการเดินทางของสิ่งของที่ครูนำมาให้นักเรียนฟัง ครูให้นักเรียนเขียนการเดินทางของตนเองเชื่อมโยงกับสิ่งของ(หมากรุก บล็อก เลโก้ และก้อนหิน)
ครูส่งกระดาษ ปากกาให้พี่ๆป.5 พี่ป.5 เมื่อได้รับสิ่งของแล้วรับไหว้เพื่อนด้วยความน้อบน้อมนักเรียนแต่ละคนลงมือเขียนถ่ายทอดการเดินทางของตัวเองพร้อมทั้งนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟัง
พี่สกาย: ผมจะใช้สิ่งของเหล่านี้รวมกันเพื่อเอาไปหาแม่ครับผมคิดถึงแม่
พี่บีม: ผมใช้สิ่งของเหล่านี้เดินทางไปเรียนรู้สิ่งต่างๆ
พี่น้ำอ้อย: หนูเดินทางไปเรียนรู้สิ่งใหม่และเดินทางไปเจอพ่อแม่และน้องค่ะ


ขั้นจบ: ครูกล่าวชื่นชมทุกความตั้งใจ  ขอบคุณซึ่งกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น