Week2

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์


2
จันทร์
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
รอยเท้า
ขั้นเตรียม :
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนกล่าวทักทาย
- Brain gym 2 นาที  กำกับสติ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับรอยเท้าแห่งการเรียนรู้ให้นักเรียนฟัง หลังจากที่ฟังจบครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไร เชื่อมโยงกับตัวเราอย่างไร  ถ้าเป็นเราเราจะใช้รอยเท้าของเราทำอะไรเพื่อใครเพราะเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้น
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น ให้นักเรียนช่วยเขียนถ่ายทอดเรื่องราวรอยเท้าแห่งการเรียนรู้ของตัวเอง
ขั้นจบ:
ครูกล่าวขอบคุณทุกความตั้งใจและทุกเรื่องราวที่ทุกคนได้ถ่ายทอด
กระดาษ
อังคาร

เพื่อกำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
กิจกรรม: คำสื่อความหมาย
ขั้นเตรียม:

- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ๆป.5 โดยการนั่งตัวตรง 2 -3  นาที แล้วให้พี่ป.5 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นเวลา  2 -3  นาที จากนั้นให้พี่ๆค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆ
ขั้นกิจกรรม:
 - ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบรรยากาศในตอนเช้ารอบโรงเรียน ในระหว่างทางที่ครูกำลังเดินเข้ามาในชั้นเรียนครูสังเกตเห็นสิ่งต่างๆรอบตัว ได้ยินเสียงนกร้องหลากหลายสายพันธุ์ มีสายลมพัดพามาทำให้รู้สึกเย็นสบายครูจึงคิดถึงคำว่า “เย็นสบาย” หลังจากที่ครูเล่าเรื่องจบครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้สึกอย่างไร ได้เรียนรู้อะไร  และนำมาปรับใช้กับตัวเองอย่างไร
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนเขียนความรู้สึกและถ่ายทอดเรื่องราวนักเรียนแต่ละคนรับไหว้เพื่อนด้วยความน้อบน้อม
- ครูให้นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวจากคำให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟัง
ขั้นจบ:
ครูกล่าวขอบคุณทุกความตั้งใจและทุกเรื่องราวที่ทุกคนได้ถ่ายทอด
กระดาษครึ่ง A4
พุธ
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
กิจกรรมวัสดุเล่าเรื่อง
ขั้นเตรียม:
-   นักเรียนและคุณครูนั่งรวมกันเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทายสวัสดีกัน 
-  คุณครูขอให้นักเรียนนั่งทำสมาธิ  2 นาที อยู่กับลมหายใจของตนเอง
ขั้นกิจกรรม:
ครูนำกิ่งไม้แห้ง เศษลูกอม มาให้พี่ๆป.5 ดู  ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นอะไร  รู้สึกอย่างไร นำสิ่งเหล่านี้ไปทำอะไรได้บ้าง?
ครูให้โจทย์พี่ๆป.5 ช่วยต่อเติมเศษวัสดุต่อไปนี้ให้มีความหมายและเป็นเรื่องราวเชื่อมโยงกับตัวเองพร้อมทั้งตั้งชื่อชิ้นงานและนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆรับฟัง
ครูแจกกระดาษครึ่ง A4 ให้พี่ๆคนละ 1 แผ่น ในระหว่างที่ส่งกระดาษพี่ๆไหว้รับของเพื่อนด้วยความน้อมน้อม
พี่ๆป.5 แต่ละคนต่อเติมภาพและตั้งชื่อชิ้นงานของตนเองพร้อมนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟัง
ขั้นจบ:
 ครูขอบคุณทุกความตั้งใจของทุกคน/Empower  ชื่นชมและให้กำลังใจ
- กระดาษครึ่ง A4
เศษวัสดุ กิ่งไม้ เศษลูกอม ก้อนหิน หลอด

พฤหัสบดี
กำกับสติผ่านการใช้ร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม:
-  กำหนดลมหายใจ/เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
ขั้นกิจกรรม:
- ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
- ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ป.5  ทุกคนโดยให้พี่ป.5  โดยการยืนตัวตรงและเริ่มทำโยคะ เริ่มจากท่ายืน (ท่าไหว้พระอาทิตย์  ท่าภูเขา  ท่าต้นไม้ ท่าเก้าอี้  )
- ท่านั่ง (ท่าผีเสื้อ  ท่าเต่า ท่าหงส์ ) ท่านอน
- ท่านอน(ท่าจระเข้  ท่างูใหญ่ ท่าคันธนู  ท่าตั๊กแตน  ท่าปลาดาว)
ในระหว่างนอนเป็นพี่ปลาดาว พี่ปลาดาวจะนอนเหยียดแขน เหยียดขาเป็นพี่ปลาดาวที่น่ารัก เป็นพี่ปลาดาวที่ยอดเยี่ยม พี่ปลาดาวป.5 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกยาวๆสัก 2 3 ลมหายใจ( พี่ปลาดาวป.5 ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที)  ครูขอบคุณคนที่น่ารัก คนที่รู้เวลา ครูนับ1-3 ให้พี่ปลาดาวป.5 ลุกขึ้นนั่งเป็นพี่ป.5 ที่ยอดเยี่ยม เป็นพี่ป.5 ที่รู้เวลา เป็นพี่ป.5 ที่น่ารัก ครูนับ พี่ๆบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยม นับ 2 เราเป็นคนที่รู้เวลา นับ 3 เราบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่น่ารักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆก็รักพี่ๆและเราก็รักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆเช่นกัน
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empowerชื่นชมและให้กำลังใจ
บทเพลง
ศุกร์
- จินตนาการและเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นๆ
- ใคร่ครวญตนเอง
- มีสติและรับฟังผู้อื่น
ถอดคำจากบทความ
ขั้นเตรียม :
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ๆป.5 โดยการนั่งตัวตรง 2 -3  นาที แล้วให้พี่ป.5 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นเวลา  2 -3  นาที จากนั้นให้พี่ๆค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูให้นักเรียนเขียนบทความของตัวเองและครูอ่านบทความและถอดคำของบทความของแต่ละคน
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนเขียนคำของตนเองลงในกระดาษ
- นักเรียนเขียนถ่ายทอดความรู้สึกเกี่ยวกับคำที่ครูถอดจากบทความให้
-นักเรียนแต่ละคน นำเสนอถ่ายทอดคำจากบทความของตัวเองให้
ขั้นจบ :
ครูกล่าวขอบคุณทุกความตั้งใจและทุกเรื่องราวที่ทุกคนได้ถ่ายทอด
- บทความ
- กระดาษ


ตัวอย่างกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม : คำสื่อความหมาย
เป้าหมาย : 
- เพื่อกำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
- เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ให้สมองอยู่ในคลื่นความถี่ที่พร้อมต่อการรับความรู้จากคุณครูถ่ายทอด

ขั้นเตรียม:
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ๆป.5 โดยการนั่งตัวตรง 2 -3  นาที 
แล้วให้พี่ป.5 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นเวลา  2 -3  นาที จากนั้นให้พี่ๆค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆ

ขั้นกิจกรรม:
 - ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบรรยากาศในตอนเช้ารอบโรงเรียน ในระหว่างทางที่ครูกำลังเดินเข้ามาในชั้นเรียน ครูสังเกตเห็นสิ่งต่างๆ รอบตัว
 ได้ยินเสียงนกร้องหลากหลายสายพันธุ์ มีสายลมพัดพามาทำให้รู้สึกเย็นสบายครูจึงคิดถึงคำว่า “เย็นสบาย” หลังจากที่ครูเล่าเรื่องจบครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้สึกอย่างไร ได้เรียนรู้อะไร  และนำมาปรับใช้กับตัวเองอย่างไร
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนเขียนความรู้สึกและถ่ายทอดเรื่องราวนักเรียนแต่ละคนรับไหว้เพื่อนด้วยความน้อบน้อม
- หลังจากที่พี่ทำเสร็จครูให้นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวจากคำให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟัง

พี่ซอ : "หนูนึกถึงคำว่าโรงเรียนเพราะโรงเรียนมีทุกคำดีดีค่ะครูมี สนุกสนาน เสียใจ ดีใจ มีความสุข มีทุกๆอย่างเลยค่ะ"
พี่อั้ม : "หนูเขียนคำว่าพี่สาวเพราะพี่สาวไปเรียนที่ในเมืองแต่ก่อนอยู่ด้วยกันหนูไม่ชอบพี่เลยแต่พอพี่ไปเรียนที่อื่นทำให้หนูรู้ว่าหนูรักพี่มากค่ะ"
พี่น้ำอ้อย : "หนูเขียนคำว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้มาโรงเรียนมาเจอเพื่อนทำให้หนูมีความสุขค่ะ"

ขั้นจบ:
ครูEmpower ความตั้งใจของเด็กๆ ที่น่ารักทุกๆ คน ในการร่วมกิจกรรมในเช้านี้
และกล่าวขอบคุณทุกความตั้งใจและทุกเรื่องราวที่ทุกคนได้ถ่ายทอดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น