Week5

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
5
จันทร์
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ธรรมชาติกับตัวเรา
ขั้นเตรียม: - ครูและนักเรียนสวัสดีทักทายกัน
- ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับธรรมชาติที่เชื่อมโยงกับตัวเรา ที่เรามีอยู่ และเป็นไป
ขั้นกิจกรรม: - ครูให้พี่ๆ ทุกคนนั่งหลังตรงหลับตาที่บริเวณเข้าแถวยามเช้า
- ครูเล่าเรื่องความงดงาม บอกถึงความเชื่อมโยงของธรรมชาติกับเราให้เห็น และให้พี่ๆ นั่งหลับตาใคร่ครวญสิ่งต่างๆ
- นักเรียนแต่ละคนสลับที่ไปมากับเพื่อนๆ ขณะที่ครูเป็นคนกำหนดการเดินให้พี่ๆ แต่ละคู่ เพิ่มเป็น 2 คู่ 3 คู่ ตามลำดับ
- ทุกคนกลับมาอยู่กับลมหายใจของตนเองอีกครั้ง
ขั้นจบ: ครูชื่นชมทุกความตั้งใจ  ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- ก้านกล้วย
 - ใบไม้
- ดอกไม้
อังคาร
เชื่อมโยง สร้างสรรค์ ใคร่ครวญ รู้จักตนเอง
ต่อเติมตัวเลข
ขั้นกิจกรรม:                                  
- ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขที่ตนเองมีความรู้สึกชอบและมีประสบการณ์เกี่ยวตัวเลขนั้นๆ
ครูแจกกระดาษขนาด ครึ่ง A4 และให้นักเรียนใคร่ครวญถึงตัวเลขที่ตนเองรู้สึกชื่นชอบหรือมีความเชื่อมโยงกับตัวเองมากที่สุด และเขียนตัวเลขนั้นลงในกระดาษพร้อมทั้งตกแต่งให้มีความสัมพันธ์กับเรื่องราวที่ตนเองอยากอธิบาย
- ให้นักเรียนแต่ละคนนำเสนอแลกเปลี่ยนต่อครูและเพื่อน
ขั้นจบ:
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรมตัวเลขกับชีวิต และขอบคุณทุกเรื่องเล่าจากนักเรียน
กระดาษขนาดครึ่ง A4 ตามจำนวนนักเรียน
- เรื่องเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับตัวเลขของคุณครู

พุธ
ความเชื่อมโยงกันของสรรพสิ่งรอบตัว และฝึกจิตนาการ ความคิดสร้างสรรค์
นาฬิกาชีวิต
ขั้นเตรียม:
 ครูนำนักเรียนแตะสลับร่างกาย
ขั้นกิจกรรม:  
- ครูเล่าเรื่องเวลากับชีวิตให้นักเรียนฟังเวลาไหนที่ชอบที่สุด ครูชอบเวลาหกโมงตรงเพราะเป็นเวลาที่ได้อยู่กับครอบครัว
-ครูนำกระดาษรูปนาฬิกามาให้นักเรียนดู  ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
- นักเรียนเห็นอะไร  เวลาไหนที่นักเรียนชอบที่สุดเพราะเหตุใดถึงชอบเวลานั้นๆ?
เวลานั้นๆเกี่ยวเชื่อมโยงกับตนเองอย่างไร?
- ครูให้นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชิ้นงานของตนเอง
ขั้นจบ:
ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
- ครูชื่นชมทุกๆจินตนาการของพี่ๆทุกคน
กระดาษรูปนาฬิกา
พฤหัสบดี
กำกับสติผ่านการใช้ร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม:
-  กำหนดลมหายใจ/เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
ขั้นกิจกรรม:
- ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
- ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ป.5  ทุกคนโดยให้พี่ป.5  โดยการยืนตัวตรงและเริ่มทำโยคะ เริ่มจากท่ายืน (ท่าไหว้พระอาทิตย์  ท่าภูเขา  ท่าต้นไม้ ท่าเก้าอี้  )
- ท่านั่ง (ท่าผีเสื้อ  ท่าเต่า ท่าหงส์ ) ท่านอน
- ท่านอน(ท่าจระเข้  ท่างูใหญ่ ท่าคันธนู  ท่าตั๊กแตน  ท่าปลาดาว)
ในระหว่างนอนเป็นพี่ปลาดาว พี่ปลาดาวจะนอนเหยียดแขน เหยียดขาเป็นพี่ปลาดาวที่น่ารัก เป็นพี่ปลาดาวที่ยอดเยี่ยม พี่ปลาดาวป.5 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกยาวๆสัก 2 3 ลมหายใจ( พี่ปลาดาวป.5 ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที)  ครูขอบคุณคนที่น่ารัก คนที่รู้เวลา ครูนับ1-3 ให้พี่ปลาดาวป.5 ลุกขึ้นนั่งเป็นพี่ป.5 ที่ยอดเยี่ยม เป็นพี่ป.5 ที่รู้เวลา เป็นพี่ป.5 ที่น่ารัก ครูนับ พี่ๆบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยม นับ 2 เราเป็นคนที่รู้เวลา นับ 3 เราบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่น่ารักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆก็รักพี่ๆและเราก็รักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆเช่นกัน
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empowerชื่นชมและให้กำลังใจ

ศุกร์
-มีสติจดจ่ออยู่กับตัวเอง
-คิดเชื่อมโยงตนเองกับผู้อื่น
-ใคร่ครวญตนเอง
นิ้วมือแห่งความทรงจำ
ขั้นเตรียม : Brain gym 2 ท่า(ท่าขนมจับ,ตัวแอล  ท่ากอหญ้า,ก้อนหิน)
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนิ้วมือให้นักเรียนฟัง หลังจากที่เล่าจบครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ ?
- นักเรียนคิดว่านิ้วมือของเราสร้างสิ่งดีงามให้ใครบ้าง เพราะเหตุใด?
- ครูแจกกระดาษครึ่ง A4 ให้นักเรียนแต่ละคน
-นักเรียนวาดรูปมือฝ่ามือของตัวเองลงในกระดาษ
-นักเรียนเขียนความประทับใจหรือความทรงจำดีๆของบุคคลต่างๆที่นึกถึง(1 นิ้วต่อ 1 คน)
-นักเรียนนำเสนอบุคคลและความประทับใจ
ขั้นจบ : ครูกล่าวขอบคุณทุกความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-กระดาษครึ่ง A4
- มือของเรา
ตัวอย่างกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : ธรรมชาติกับตัวเรา

   เป้าหมาย :  เพื่อกำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง กับสรรพสิ่ง

    กิจกรรมเริ่มต้น 
 ครูและนักเรียนสวัสดีทักทายกัน ครูพานักเรียนเดินไปยังจุดที่จะเริ่มต้นกิจกรรมในเช้านี้
ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับธรรมชาติที่เชื่อมโยงกับตัวเรา
ที่เรามีอยู่ และเป็นไป

   กิจกรรมหลัก 
ครูให้พี่ๆ ทุกคนนั่งหลังตรงหลับตาที่บริเวณเข้าแถวยามเช้า เพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ เฝ้าสังเกตธรรมชาติรอบตัว

ครูเล่าเรื่องความงดงาม บอกถึงความเชื่อมโยงของธรรมชาติกับเราให้เห็น และให้พี่ๆ นั่งหลับตาใคร่ครวญสิ่งต่างๆ และพูดถึงจังหวะการหายใขเข้า-ออก 
- ครูให้ทุคนลืมตา และอยู่กับตัวเองอีกสักครู่ ก่อนจะให้พี่ๆ แต่ละคนเดินสลับตำแหน่ง 

นักเรียนแต่ละคนสลับที่ไปมากับเพื่อนๆ ขณะที่ครูเป็นคนกำหนดการเดินให้พี่ๆ แต่ละคู่ เพิ่มเป็น 2 คู่ 3 คู่ ตามลำดับ และใคร่ครวญกับตัวเองอีกสัก 2 นาที
- ทุกคนกลับมาอยู่กับลมหายใจของตนเองอีกครั้ง และให้นักเรียนแต่ละคนได้บอเล่าถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

      กิจกรรมจบ 
ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียนทุกคน และกล่าวถึงสิ่งที่ทุกคนจะได้ใช่ในระยะยามต่อไป
 ก่อนที่ครูและนักเรียนจะขอบคุณซึ่งกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น