week6

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์


6
จันทร์
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
กิจกรรม: จัดสวนธรรมชาติ
ขั้นเตรียม: - ครูและนักเรียนสวัสดีทักทายกัน
-Brain Gym  2 ท่าขนมจีบตัวแอล  ท่าก้อนหินตะปู
ขั้นกิจกรรม:
- ครูให้นักเรียนเลือกวัสดุธรรมชาติในระหว่างที่เดินกลับห้องเรียนคนละ 1 อย่างที่มีความหมายกับตนเอง
- นักเรียนเดินเข้าห้องเรียนและนั่งเป็นวงกลมครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดกับนักเรียนแต่ละคนเลือกวัสดุนั้นๆมาเพราะอะไรถึงเลือกสิ่งนั้น สิ่งของสิ่งนั้นเชือมโยงกับตัวเราอย่างไร?  เหมือนหรือต่างกับตัวเราอย่างไร?
- จากนั้นครูเชิญนักเรียนทีละคนจัดส่วนโดยไม่เคลื่อนย้ายวัสดุของเพื่อน หลังจากที่จัดสวนเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะตั้งชื่อสวนของเราอย่างไรเพราะเหตุใดถึงได้ชื่อนั้นๆ
- นักเรียนแต่ละคนวาดภาพและตั้งชื่อสวนและนำเสนอชิ้นงานให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟัง
ขั้นจบ:
ครูกล่าวชื่นชมและขอบคุณทุกความความตั้งใจของพี่ๆป.5ทุกคน


- วัสดุธรรมชาติ
- กระดาษ
อังคาร

เพื่อกำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
กิจกรรมคำสื่อความหมาย
ขั้นเตรียม:
ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ๆป.5 โดยการนั่งตัวตรง 2 -3  นาที แล้วให้พี่ป.5 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นเวลา  2 -3  นาที จากนั้นให้พี่ๆค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆ
ขั้นกิจกรรม:
 ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบรรยากาศในตอนเช้ารอบโรงเรียน ในระหว่างทางที่ครูกำลังเดินเข้ามาในชั้นเรียนครูสังเกตเห็นสิ่งต่างๆรอบตัว ได้ยินเสียงนกร้องหลากหลายสายพันธุ์ มีสายลมพัดพามาทำให้รู้สึกเย็นสบายครูจึงคิดถึงคำว่า “เย็นสบาย” หลังจากที่ครูเล่าเรื่องจบครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้สึกอย่างไร ได้เรียนรู้อะไร  และนำมาปรับใช้กับตัวเองอย่างไร
ครูแจกกระดาษให้นักเรียนเขียนความรู้สึกและถ่ายทอดเรื่องราวนักเรียนแต่ละคนรับไหว้เพื่อนด้วยความน้อบน้อม
ครูให้นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวจากคำให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟัง
ขั้นจบ:
ครูกล่าวขอบคุณทุกความตั้งใจและทุกเรื่องราวที่ทุกคนได้ถ่ายทอด
กระดาษครึ่ง A4
พุธ
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
กิจกรรมวัสดุเล่าเรื่อง
ขั้นเตรียม:
-   นักเรียนและคุณครูนั่งรวมกันเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทายสวัสดีกัน 
-  คุณครูขอให้นักเรียนนั่งทำสมาธิ  2 นาที อยู่กับลมหายใจของตนเอง
ขั้นกิจกรรม:
ครูนำกิ่งไม้แห้ง เศษลูกอม มาให้พี่ๆป.5 ดู  ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นอะไร  รู้สึกอย่างไร นำสิ่งเหล่านี้ไปทำอะไรได้บ้าง?
ครูให้โจทย์พี่ๆป.5 ช่วยต่อเติมเศษวัสดุต่อไปนี้ให้มีความหมายและเป็นเรื่องราวเชื่อมโยงกับตัวเองพร้อมทั้งตั้งชื่อชิ้นงานและนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆรับฟัง
ครูแจกกระดาษครึ่ง A4 ให้พี่ๆคนละ 1 แผ่น ในระหว่างที่ส่งกระดาษพี่ๆไหว้รับของเพื่อนด้วยความน้อมน้อม
พี่ๆป.5 แต่ละคนต่อเติมภาพและตั้งชื่อชิ้นงานของตนเองพร้อมนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟัง
ขั้นจบ:
 ครูขอบคุณทุกความตั้งใจของทุกคน/Empower  ชื่นชมและให้กำลังใจ
กระดาษครึ่ง A4
เศษวัสดุ กิ่งไม้ เศษลูกอม ก้อนหิน หลอด

พฤหัสบดี
กำกับสติผ่านการใช้ร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม:
 กำหนดลมหายใจ/เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
ขั้นกิจกรรม:
ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ป.5  ทุกคนโดยให้พี่ป.5  โดยการยืนตัวตรงและเริ่มทำโยคะ เริ่มจากท่ายืน (ท่าไหว้พระอาทิตย์  ท่าภูเขา  ท่าต้นไม้ ท่าเก้าอี้  )
ท่านั่ง (ท่าผีเสื้อ  ท่าเต่า ท่าหงส์ ) ท่านอน
ท่านอน(ท่าจระเข้  ท่างูใหญ่ ท่าคันธนู  ท่าตั๊กแตน  ท่าปลาดาว)
ในระหว่างนอนเป็นพี่ปลาดาว พี่ปลาดาวจะนอนเหยียดแขน เหยียดขาเป็นพี่ปลาดาวที่น่ารัก เป็นพี่ปลาดาวที่ยอดเยี่ยม พี่ปลาดาวป.5 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกยาวๆสัก 2 3 ลมหายใจ( พี่ปลาดาวป.5 ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง นาที)  ครูขอบคุณคนที่น่ารัก คนที่รู้เวลา ครูนับ1-3 ให้พี่ปลาดาวป.5 ลุกขึ้นนั่งเป็นพี่ป.5 ที่ยอดเยี่ยม เป็นพี่ป.5 ที่รู้เวลา เป็นพี่ป.5 ที่น่ารัก ครูนับ 1  พี่ๆบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยม นับ เราเป็นคนที่รู้เวลา นับ เราบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่น่ารักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆก็รักพี่ๆและเราก็รักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆเช่นกัน
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empowerชื่นชมและให้กำลังใจ
บทเพลง
ศุกร์
- จินตนาการและเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นๆ
- ใคร่ครวญตนเอง
มีสติและรับฟังผู้อื่น
ถอดคำจากบทความ
ขั้นเตรียม :
ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม
ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ๆป.5 โดยการนั่งตัวตรง 2 -3  นาที แล้วให้พี่ป.5 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นเวลา  2 -3  นาที จากนั้นให้พี่ๆค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูให้นักเรียนเขียนบทความของตัวเองและครูอ่านบทความและถอดคำของบทความของแต่ละคน
ครูแจกกระดาษให้นักเรียนเขียนคำของตนเองลงในกระดาษ
นักเรียนเขียนถ่ายทอดความรู้สึกเกี่ยวกับคำที่ครูถอดจากบทความให้
-นักเรียนแต่ละคน นำเสนอถ่ายทอดคำจากบทความของตัวเองให้
ขั้นจบ :
ครูกล่าวขอบคุณทุกความตั้งใจและทุกเรื่องราวที่ทุกคนได้ถ่ายทอด
บทความ
กระดาษ


ตัวอย่างกิจกรรม

จัดสวนธรรมชาติ
ขั้นเตรียม:
- ครูและนักเรียนสวัสดีทักทายกัน
-Brain Gym  2 ท่าขนมจีบตัวแอล  ท่าก้อนหินตะปูขั้นกิจกรรม:
- ครูให้นักเรียนเลือกวัสดุธรรมชาติในระหว่างที่เดินกลับห้องเรียนคนละ 1 อย่างที่มีความหมายกับตนเอง
- นักเรียนเดินเข้าห้องเรียนและนั่งเป็นวงกลมครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดกับนักเรียนแต่ละคนเลือกวัสดุนั้นๆมาเพราะอะไรถึงเลือกสิ่งนั้น สิ่งของสิ่งนั้นเชือมโยงกับตัวเราอย่างไร?  เหมือนหรือต่างกับตัวเราอย่างไร?
พี่น้ำอ้อย:เราก็เหมือนใบไม้ค่ะอีกไม่นานเราก็จะร่วงโรยเหมือนกัน
พี่ซอ:เหมือนกิ่งไม้ค่ะครูเพราะเราก็แตกกิ่งก้านสาขาเหมือนกิ่งไม้ค่ะ
- จากนั้นครูเชิญนักเรียนทีละคนจัดส่วนโดยไม่เคลื่อนย้ายวัสดุของเพื่อน หลังจากที่จัดสวนเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะตั้งชื่อสวนของเราอย่างไรเพราะเหตุใดถึงได้ชื่อนั้นๆ?  นักเรียนแต่ละคนวาดภาพและตั้งชื่อสวนและนำเสนอชิ้นงานให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟัง
  
พี่มิ้นท์:สวนรวมใจค่ะเพราะพี่ๆป.5 ร่วมใจกันจัดสวน
พี่สุเอก:สวนธรรมชาติเพราะมีแต่วัสดุธรรมชาติครับ
พี่เฟรม:สวนสามัคคีเพราะทุกคนรวมกันทำ

ขั้นจบ:


ครูกล่าวชื่นชมและขอบคุณทุกความความตั้งใจของพี่ๆป.5ทุกคน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น