Week3

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
3
จันทร์
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
น้ำ l ตัวเรา
ขั้นเตรียม :
ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ๆป.5 โดยการนั่งตัวตรง 2 -3  นาที แล้วให้พี่ป.5 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นเวลา  2 -3  นาที จากนั้นให้พี่ๆค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆ
ขั้นกิจกรรม : ครูนำแก้วน้ำมาให้นักเรียนดู ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร เชื่อมโยงกับเราอย่างไร”
- ครูและนักเรียนร่วมพูดคุยเกี่ยวกับน้ำเชื่อมโยงกับชีวิต
- ครูแจกกระดาษครึ่ง A4 ให้นักเรียนคนล่ะ 1 แผ่น ในระหว่างที่ส่งกระดาษพี่ๆแต่ละคนไหว้รับของจากเพื่อนด้วยความน้อบน้อม
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน/Empower
- แก้วน้ำ
- กระดาษ
อังคาร
ความเชื่อมโยงกันของสรรพสิ่งรอบตัว และฝึกจิตนาการ ความคิดสร้างสรรค์
ปั้น แปลงร่างสร้างสัมพันธ์
ขั้นเตรียม:
 ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ๆป.5 โดยการนั่งตัวตรง 2 -3  นาที แล้วให้พี่ป.5 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นเวลา  2 -3  นาที จากนั้นให้พี่ๆค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆ
ขั้นกิจกรรม:  
- ครูนำดินน้ำมันมาให้นักเรียนได้สังเกต ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
- นักเรียนเห็นอะไร
- เห็นดินน้ำมันแล้วนึกถึงอะไร
- ดินน้ำมันเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร
- ครูให้โจทย์พี่ๆป.5 ปั้นแปลงร่างดินน้ำมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ตัวเองชอบและมี 4 ขา
- หลังจากจบการสนทนาครูให้ส่งตระกร้าดินน้ำมันให้พี่ๆป.5 พี่ที่ได้รับดินน้ำมันแล้วจะรับไหว้เพื่อนด้วยความน้อมน้อมพี่ที่ได้รับดินน้ำมันแล้วลงมือทำได้เลยคะ
- หลังจากที่พี่ๆทำเสร็จครูให้พี่ๆนำเสนอชิ้นงานของตัวเองพร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของตนเอง
- ครูให้พี่ๆป.5 นับขาของสัตว์เลี้ยงของพี่ๆทั้งหมดรวมกัน
ขั้นจบ:
ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
- ครูชื่นชมทุกๆจินตนาการ
ดินน้ำมัน
พุธ
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
ลายเส้น
ขั้นเตรียม : Brain gym 2 ท่า (ก้อนกิน  กอหญ้า)
ขั้นกิจกรรม:
- ครูมีมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับลายต่างๆให้นักเรียนฟังและนำลายเส้นต่างๆมาให้นักเรียนดู ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นอะไร/ได้เรียนรู้อะไร  รู้สึกยังไง
- นักเรียนแต่ละคนร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับลายเส้นต่างๆ
-ครูแจกกระดาษให้นักเรียนออกแบบลวดลายของตัวเอง
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอผลงาน
ขั้นจบ
ขอบคุณกันและกัน, ขอบคุณทุกเรื่องราว , Empower
- กระดาษ
- ปากกา
- ไม้บรรทัด
พฤหัสบดี
กำกับสติผ่านการใช้ร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม:
-  กำหนดลมหายใจ/เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
ขั้นกิจกรรม:
- ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
- ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ป.5  ทุกคนโดยให้พี่ป.5  โดยการยืนตัวตรงและเริ่มทำโยคะ เริ่มจากท่ายืน (ท่าไหว้พระอาทิตย์  ท่าภูเขา  ท่าต้นไม้ ท่าเก้าอี้  )
- ท่านั่ง (ท่าผีเสื้อ  ท่าเต่า ท่าหงส์ ) ท่านอน
- ท่านอน(ท่าจระเข้  ท่างูใหญ่ ท่าคันธนู  ท่าตั๊กแตน  ท่าปลาดาว)
ในระหว่างนอนเป็นพี่ปลาดาว พี่ปลาดาวจะนอนเหยียดแขน เหยียดขาเป็นพี่ปลาดาวที่น่ารัก เป็นพี่ปลาดาวที่ยอดเยี่ยม พี่ปลาดาวป.5 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกยาวๆสัก 2 3 ลมหายใจ( พี่ปลาดาวป.5 ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที)  ครูขอบคุณคนที่น่ารัก คนที่รู้เวลา ครูนับ1-3 ให้พี่ปลาดาวป.5 ลุกขึ้นนั่งเป็นพี่ป.5 ที่ยอดเยี่ยม เป็นพี่ป.5 ที่รู้เวลา เป็นพี่ป.5 ที่น่ารัก ครูนับ พี่ๆบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยม นับ 2 เราเป็นคนที่รู้เวลา นับ 3 เราบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่น่ารักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆก็รักพี่ๆและเราก็รักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆเช่นกัน
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empowerชื่นชมและให้กำลังใจ
บทเพลง
ศุกร์
-จินตนาการและสร้างสรรค์
-ใคร่ครวญความเชื่อมโยงต่อสิ่งที่ทำกับตนเอง
- มีสติจดจ่อต่อสิ่งที่ทำ
เส้นความรู้สึก
ขั้นเตรียม :
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ครูและนักเรียนกล่าวสวัสดีทักทายกัน
- ครูนำนักเรียนทำกิจกรรม Brain Gym  3 ท่า ท่าขนมจีบตัวแอล  ท่าก้อนหิน กอหญ้า ตะปู กรรไกรหลับตาสมาธิ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูให้นักเรียนหลับตาให้นักเรียนจินตนาการตามเรื่องเล่าเกี่ยวกับเส้นต่างๆ
-ครูให้นักเรียนดูภาพลายเส้นที่วาดเพียงครึ่งเดียว
-ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่สังเกตเห็น
-ครูแจกภาพให้นักเรียนแต่ละคน
-นักเรียนวาดภาพต่อเติมให้สมบูรณ์ตามจินตนาการ
-นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อภาพที่เกิดขึ้น
ขั้นจบ : ครูกล่าวขอบคุณทุกความตั้งใจและทุกเรื่องราวที่ทุกคนได้ถ่ายทอด
กระดาษ

ตัวอย่างกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม : โยคะ/ กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย
   เป้าหมาย :  เพื่อฝึกสติและสมาธิไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวร่างกาย และการบริหารร่างกายสร้างความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ

    กิจกรรมเริ่มต้น (2-4 นาที)
-  คุณครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน และคุณครูนำกิจกรรมพาฝึกทำสมาธิกลับมาอยู่กับตัวเอง 
ให้นกเรียนทุกคนมีสติ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ตามจังหวะ
ด้วยท่าที่ผ่อนคลาย ให้ทุกคนตื่นรู้ อิ่มเอมกับบรรยากาศที่เอื้อต่อกิจกรรมในวันนี้

   กิจกรรมหลัก (10-15 นาที)
วันนี้อากาศแจ่มใส สดชื่น ครูมีกิจกรรมจิตศึกษาให้กับพี่ๆ ป.5 เป็นครั้งที่ 2 ต่อจากช่วงที่พวกเขาอยู่ ป.4 
- ครูนำนักเรียนเดินกำกับสติก่อนมาบริเวณกลางสนามหญ้าหน้าบริเวณประถม ทุกคน เจอคุณครูเตรียมเบาะและมีทีมเข้ามาร่วมถ่ายทำ นำโดยคุณครูอิงกับคุณครูแหวน
-   ทุกคนคนเตรียมความพร้อมด้วยการยืนเป็นวงกลมรอบๆ ครู เพื่อดึงตนเองกลับมารับรู้ลมหายใจของตนเอง เริ่มต้นด้วย
• หายใจเข้า - ออก ให้สอดคล้องเป็นจังหวะกับท่าฝึกแต่ละท่า
ฝึกท่าแต่ละท่า ช้าๆ เป็นจังหวะที่ลงตัว ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ตามข้อจำกัดธรรมชาติร่างกายของแต่ละบุคคล อย่าฝืนเกินไป เช่น ยืดตัวมากเกินไป เกร็งเกินไป ตึงมากไป บิดมากเกินไป
การกำหนดจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับการฝึกโดยไม่วอกแวกการฝึกโยคะ
หายใจแบบโยคะให้ถูกต้อง: หายใจเข้า - ท้องพองหายใจออก - ท้องแฟบ
• สูดอากาศเข้าให้พอดีกับท่าฝึก เพื่อให้ได้ออกซิเจนมากพอ
• ปล่อยลมหายใจออกให้สุด เพื่อขับอากาศเสียออกจากร่างกาย และลดความตึงเครียด ของกล้ามเนื้อ

_ตามจังหวะ ถ่วงท่าต่างๆ ที่เด็กๆ แสดงออกมา เพราะความใสซื่อที่สื่ออกมาในกิจกรรมวันนี้ ทุกคนนิ่งมากๆ และเกิดการเรียนรู้ที่เป็นแบบกัลยาณมิตรแสดงออกถึงความพร้อมที่แต่ละคนได้สื่อกิจกรรมออกมา

      กิจกรรมจบ (1-3 นาที)
      คุณครูชื่นชมพี่ๆ ป.5 ทุกๆ คน ในความตั้งใจในการในการร่วมกิจกรรมที่มีความหมายอย่างยิ่งในวันนี้
และขอบคุณซึ่งกันและกัน ครูกับศิษย์


---หัวใจของการทำโยคะ---
"โยคะ เป็นแนวทางการฝึกการควบคุมตัวเองทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็นวิธีหนึ่งที่จะให้ผู้ฝึกสัมผัสถึงความสุข มีสุขภาพแข็งแรงบุคลิกภาพที่ดี ควบคุมอารมณ์ได้ดีประสานกับความเข้าใจในธรรมชาติ" (วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนนอกกะลา 2552)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น