Week1

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
1
จันทร์
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ชื่อกิจกรรม เรื่องเล่าปิดเทอม
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 2 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม:
 - ครูเล่าเรื่องราวความประทับใจในช่วงปิดเทอมให้นักเรียนฟัง
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดในช่วงปิดเทอมผ่านมานักเรียนมีความประทับใจอะไรบ้าง?”นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น
 - ครูแนะนำอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้ กระดาษและดินสอ ครูแจกอุปกรณ์ โดยนักเรียนจะหยิบกระดาษคนละ 1 แผ่น ปากกาคนละ 1 แท่ง วางไว้ด้านหน้าตนเอง และขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อบน้อม            
 -  ครูให้นักเรียนเขียนหรือวาดภาพความประทับใจในช่วงปิดเทอม  -  นักเรียนนำเสนอชิ้นงานของตนเองให้คุณครูและเพื่อนชื่นชมพร้อมเล่าความประทับใจจากชิ้นงานของตนเอง
ขั้นจบ:
ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- เพลงสปา
- กระดาษ
- ปากกา
อังคาร
- เพื่อให้ทุกคนได้ทบทวนวิถีปฏิบัติของตนเอง และใคร่ครวญในสิ่งที่ได้ทำอีกครั้ง
- เพื่อฝึกการคิดจินตนาการ สร้างสรรค์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของชุดคำศัพท์
ชื่อกิจกรรม  ค้นหาตัวตน ทบทวนวิถีปฏิบัติ
ขั้นเตรียม:
- ครูให้นักเรียนทุกคนกลับกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ ใคร่ครวญ เมื่อพร้อมแล้วทุคนยิ้มไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน
- ครูพาทำ Brain Gym ให้สังเกตมือครู ซ้ายสลับขวา /กำ-แบ และ
ขั้นกิจกรรม
ครูเล่าทบทวนแนวปฏิบัติให้นักเรียนฟัง และให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นจากวิถีของโรงเรียนฯ
- ครูชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการไหว้ที่สวยงาม / ที่นอบน้อม
- นักเรียนชาย / นักเรียนหญิง ไหว้ทำความเคารพคณครูที่กำลังนั่งอยู่
- เขียนสรุปสิ่งที่แต่ละคนได้เรียนรู้ จากกิจกรมม
ขั้นจบ:
ครูEmpower ชื่นชมความน่ารักของเด็กๆ ทุกคน และครูขอบคุณซึ่งกันและกัน

- เพลงสปา
- ปากกา / แผ่นกระดานเขียนความเข้าใจ
พุธ
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่า
ชื่อกิจกรรม ดนตรีดลใจ
ขั้นเตรียม: 
ครูขอสัญญาณความพร้อมให้นักเรียนนั่งตัวตรงหลังตรง กำหนดลมหายใจเข้าออก 2-3 ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม: 
ครูมีบทเพลงมาให้นักเรียนฟัง ชื่อเพลงกำลังใจ  หลังจากที่ฟังเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนรู้สึกอย่างไร ได้เรียนรู้อะไร  และนำมาปรับใช้กับตัวเองอย่างไร?"
- ครูให้นักเรียนเลือกคำที่อยู่ในบทเพลง เป็นคำที่มีความหมายต่อตนเองมาคนล่ะ 1 คำ
- นักเรียนแต่ละคนเลือกคำที่มีความหมายต่อตนเองมาคนล่ะ 1 คำ พร้อมกับเขียน/วาดภาพ  เรื่องราวจากคำที่นักเรียนเลือก
- นักเรียนแต่ละคนพูดคุยแลกเปลี่ยนคำที่มีความหมายต่อตนเอง
ขั้นจบ: 
ครูขอบคุณทุกความตั้งใจของทุกคน /Empower  ชื่นชมและให้กำลังใจ

- เพลงกำลังใจ
- กระดาษ
พฤหัสบดี
กำกับสติผ่านการใช้ร่างกาย
ชื่อกิจกรรม โยคะ
ขั้นเตรียม:
-  กำหนดลมหายใจ/เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
ขั้นกิจกรรม:
- ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
- ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ป.5ทุกคนโดยให้พี่ป.5โดยการยืนตัวตรงและเริ่มทำโยคะ เริ่มจากท่ายืน (ท่าไหว้พระอาทิตย์  ท่าภูเขา  ท่าต้นไม้ ท่าเก้าอี้  )
- ท่านั่ง (ท่าผีเสื้อ  ท่าเต่า ท่าหงส์ ) ท่านอน
- ท่านอน(ท่าจระเข้  ท่างูใหญ่ ท่าคันธนู  ท่าตั๊กแตน  ท่าปลาดาว)
ในระหว่างนอนเป็นพี่ปลาดาว พี่ปลาดาวจะนอนเหยียดแขน เหยียดขาเป็นพี่ปลาดาวที่น่ารัก เป็นพี่ปลาดาวที่ยอดเยี่ยม พี่ปลาดาวป.5ค่อยๆหลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกยาวๆสัก 2 3 ลมหายใจ( พี่ปลาดาวป.5ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที)  ครูขอบคุณคนที่น่ารัก คนที่รู้เวลา ครูนับ1-3 ให้พี่ปลาดาวป.5ลุกขึ้นนั่งเป็นพี่ป.5ที่ยอดเยี่ยม เป็นพี่ป.5ที่รู้เวลา เป็นพี่ป.5ที่น่ารัก ครูนับ พี่ๆบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยม นับ 2 เราเป็นคนที่รู้เวลา นับ 3 เราบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่น่ารักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆก็รักพี่ๆและเราก็รักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆเช่นกัน
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empowerชื่นชมและให้กำลังใจ
- เพลงสปา

ศุกร์
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว
- เชื่อมโยงสิ่งรอบตัวกับตนเอง
- จิตใหญ่
ชื่อกิจกรรม ขอบคุณ ให้กำลังใจ
ขั้นเตรียม :
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ๆป.5โดยการนั่งตัวตรง 2 -3  นาทีแล้วให้พี่ป.5ค่อยๆหลับตาลงช้าๆกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นเวลา  2 -3  นาที จากนั้นให้พี่ๆค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆ
ขั้นกิจกรรม :
-   ครูเล่าเรื่องคุณลุงคนหนึ่งซึ่งไร้ญาติพี่น้องต้องเก็บขยะขายเพื่อประทังชีวิต คุณลุงไม่มีที่อยู่อาศัยจะนอนข้างทาง ในวันหนึ่งมีผู้ชายใจดีคนหนึ่งพบเข้าจึงไปซื้ออาหารและน้ำดื่มสะอาดมาให้คุณลุง
-   หลังจากที่ฟังจบครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้สึกอย่างไร?
- ครูให้นักเรียนเขียนให้กำลังใจให้คุณลุงได้สู้ชีวิตต่อไป
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชิ้นงานของตัวเองให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟัง
ขั้นจบ:
ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empowerชื่นชมและให้กำลังใจ
- เพลงสปา
- เรื่องเล่า
- กระดาษ
- ปากกา

ตัวอย่างกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม : เรียนรู้วิถี..ทบทวนแนวปฏิบัติ
เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการคิดจินตนาการ สร้างสรรค์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของตัวเองกับองค์ความรู้ในแต่ละรายวิชา
- เพื่อเสริมสร้างคุณบักษณะนิสัย ให้เข้าใจตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น

ขั้นเตรียม :
- ครูให้นักเรียนทุกคนกลับกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ ใคร่ครวญ เมื่อพร้อมแล้วทุคนยิ้มไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน- ครูพาทำ Brain Gym ให้สังเกตมือครู ซ้ายสลับขวา /กำ-แบ และให้นักเรียนสังเกตทำตามมือของคุณครู(โดยไม่ได้พูด)

ขั้นกิจกรรม : ครูเริ่มเล่าทบทวนวิถีปฏิบัติที่ทำกันเรื่อยมาในโรงเรียนฯ และเชื่อมโยงเข้าสู่คำถามๆ เพื่อให้นักเรียนได้เป็นคนบอกถึงความเข้าใจที่มี
- ครูช่วยอำนวยกิจกรรม คอยซักถามเพื่อทุกคนได้เข้าใจแต่ละคำตอบของเพื่อนๆ ได้อย่างตรงกัน และครูยกตัวอย่างการไหว้ทักทายพระ / ครู / เพื่อนๆ .. ให้ทุกคนได้เห็นในแนวปฏิบัติการไหว้

 
- และครู้ใช้คำถามกระตุ้นการคิด "หากนักเรียนจะส่งงานคุณครูขณะที่คุณครูนั่งอยู่ เราจะปฏิบัติตัวอย่างไร?" ให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วเชื่อมเข้าสู่ตัวอย่างจากพี่ๆ แต่ละคน
- ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ชาย-หญิง จากนั้นให้แต่ละคนเดินเข้ามาไหว้ / ทำความเคารพคุณครูที่กำลังนั่งอยู่
- ครูให้นักเรียนทุกคนได้เขียนความเข้าใจลงในสมุดที่ทุกคนเตรียมมา เพื่อเป็นการทบทวนตนเองทุกครั้งในการเรียนรู้ของพี่ๆ ป.5
- ก่อนที่คุณครูให้ทุกคนกลับมาอยู่กับลมหายใจของตนเองทุกคน และคุณครูเล่าถึงสิ่งที่ดีงามที่เด็กๆ กำลังทำอยู่จะส่งผลสู่แนวปฏิบัติเราในระยะยืนยาว

ขั้นสรุป :
- คุณครูชื่นชมEmpower นักเรียนทุกๆคน ชื่นชมความตั้งใจของนักเรียนที่มอบพลังความปรารถนาดีต่อสรรพสิ่ง
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันโดยการทำความเคารพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น