week10

         
สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
10
จันทร์
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
น้ำ l ตัวเรา
ขั้นเตรียม :
ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ๆป.5 โดยการนั่งตัวตรง 2 -3  นาที แล้วให้พี่ป.5 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นเวลา  2 -3  นาที จากนั้นให้พี่ๆค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆ
ขั้นกิจกรรม : ครูนำแก้วน้ำมาให้นักเรียนดู ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร เชื่อมโยงกับเราอย่างไร”
ครูและนักเรียนร่วมพูดคุยเกี่ยวกับน้ำเชื่อมโยงกับชีวิต
ครูแจกกระดาษครึ่ง A4 ให้นักเรียนคนล่ะ แผ่น ในระหว่างที่ส่งกระดาษพี่ๆแต่ละคนไหว้รับของจากเพื่อนด้วยความน้อบน้อม
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน/Empower
- แก้วน้ำ
กระดาษ
อังคาร
ความเชื่อมโยงกันของสรรพสิ่งรอบตัว และฝึกจิตนาการ ความคิดสร้างสรรค์
ปั้น แปลงร่างสร้างสัมพันธ์
ขั้นเตรียม:
 ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ๆป.5 โดยการนั่งตัวตรง 2 -3  นาที แล้วให้พี่ป.5 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นเวลา  2 -3  นาที จากนั้นให้พี่ๆค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆ
ขั้นกิจกรรม:  
ครูนำดินน้ำมันมาให้นักเรียนได้สังเกต ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
นักเรียนเห็นอะไร
เห็นดินน้ำมันแล้วนึกถึงอะไร
ดินน้ำมันเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร
ครูให้โจทย์พี่ๆป.5 ปั้นแปลงร่างดินน้ำมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ตัวเองชอบและมี ขา
หลังจากจบการสนทนาครูให้ส่งตระกร้าดินน้ำมันให้พี่ๆป.5 พี่ที่ได้รับดินน้ำมันแล้วจะรับไหว้เพื่อนด้วยความน้อมน้อมพี่ที่ได้รับดินน้ำมันแล้วลงมือทำได้เลยคะ
หลังจากที่พี่ๆทำเสร็จครูให้พี่ๆนำเสนอชิ้นงานของตัวเองพร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของตนเอง
ครูให้พี่ๆป.5 นับขาของสัตว์เลี้ยงของพี่ๆทั้งหมดรวมกัน
ขั้นจบ:
ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
- ครูชื่นชมทุกๆจินตนาการ
ดินน้ำมัน
พุธ
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
ลายเส้น
ขั้นเตรียม : Brain gym 2 ท่า (ก้อนกิน  กอหญ้า)
ขั้นกิจกรรม:
ครูมีมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับลายต่างๆให้นักเรียนฟังและนำลายเส้นต่างๆมาให้นักเรียนดู ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นอะไร/ได้เรียนรู้อะไร  รู้สึกยังไง
นักเรียนแต่ละคนร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับลายเส้นต่างๆ
-ครูแจกกระดาษให้นักเรียนออกแบบลวดลายของตัวเอง
นักเรียนแต่ละคนนำเสนอผลงาน
ขั้นจบ
ขอบคุณกันและกันขอบคุณทุกเรื่องราว , Empower
กระดาษ
ปากกา
ไม้บรรทัด
พฤหัสบดี
กำกับสติผ่านการใช้ร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม:
 กำหนดลมหายใจ/เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
ขั้นกิจกรรม:
ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ป.5  ทุกคนโดยให้พี่ป.5  โดยการยืนตัวตรงและเริ่มทำโยคะ เริ่มจากท่ายืน (ท่าไหว้พระอาทิตย์  ท่าภูเขา  ท่าต้นไม้ ท่าเก้าอี้  )
ท่านั่ง (ท่าผีเสื้อ  ท่าเต่า ท่าหงส์ ) ท่านอน
ท่านอน(ท่าจระเข้  ท่างูใหญ่ ท่าคันธนู  ท่าตั๊กแตน  ท่าปลาดาว)
ในระหว่างนอนเป็นพี่ปลาดาว พี่ปลาดาวจะนอนเหยียดแขน เหยียดขาเป็นพี่ปลาดาวที่น่ารัก เป็นพี่ปลาดาวที่ยอดเยี่ยม พี่ปลาดาวป.5 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกยาวๆสัก 2 3 ลมหายใจ( พี่ปลาดาวป.5 ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง นาที)  ครูขอบคุณคนที่น่ารัก คนที่รู้เวลา ครูนับ1-3 ให้พี่ปลาดาวป.5 ลุกขึ้นนั่งเป็นพี่ป.5 ที่ยอดเยี่ยม เป็นพี่ป.5 ที่รู้เวลา เป็นพี่ป.5 ที่น่ารัก ครูนับ 1  พี่ๆบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยม นับ เราเป็นคนที่รู้เวลา นับ เราบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่น่ารักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆก็รักพี่ๆและเราก็รักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆเช่นกัน
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empowerชื่นชมและให้กำลังใจ
บทเพลง
ศุกร์
-จินตนาการและสร้างสรรค์
-ใคร่ครวญความเชื่อมโยงต่อสิ่งที่ทำกับตนเอง
- มีสติจดจ่อต่อสิ่งที่ทำ
เส้นความรู้สึก
ขั้นเตรียม :
นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ครูและนักเรียนกล่าวสวัสดีทักทายกัน
ครูนำนักเรียนทำกิจกรรม Brain Gym  ท่า ท่าขนมจีบตัวแอล  ท่าก้อนหิน กอหญ้า ตะปู กรรไกรหลับตาสมาธิ
ขั้นกิจกรรม :
ครูให้นักเรียนหลับตาให้นักเรียนจินตนาการตามเรื่องเล่าเกี่ยวกับเส้นต่างๆ
-ครูให้นักเรียนดูภาพลายเส้นที่วาดเพียงครึ่งเดียว
-ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่สังเกตเห็น
-ครูแจกภาพให้นักเรียนแต่ละคน
-นักเรียนวาดภาพต่อเติมให้สมบูรณ์ตามจินตนาการ
-นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อภาพที่เกิดขึ้น
ขั้นจบ : ครูกล่าวขอบคุณทุกความตั้งใจและทุกเรื่องราวที่ทุกคนได้ถ่ายทอด
กระดาษ

ตัวอย่างกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น