Week4

   

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
4
จันทร์
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
สำรวจธรรมชาติ
ขั้นเตรียม:
- ครูและนักเรียนสวัสดีทักทายกัน
ขั้นกิจกรรม:
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจธรรมชาติรอบๆโรงเรียน
- ครูให้นักเรียนเลือกวัสดุธรรมชาติที่ชอบมา 1 อย่าง
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด สิ่งที่นักเรียนเลือกมาเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงสัมพันธ์กับนักเรียนอย่างไร
- ครุและนักเรียนร่วมพูดคุยสนทนากันเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนเลือกมา
- ครูขอสัญญาณให้นักเรียนได้ใคร่ควรญตัวเองอยู่กับเสียงธรรมชาติ 3 -4 นาที
ขั้นจบ:
 ครูชื่นชมทุกความตั้งใจ  ขอบคุณซึ่งกันและกัน
บริเวณรอบๆโรงเรียน
อังคาร
เชื่อมโยง สร้างสรรค์ ใคร่ครวญ รู้จักตนเอง
กิจกรรม ต่อเติมภาพเลขาคณิต
ขั้นกิจกรรม:                                               
- ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขที่ตนเองมีความรู้สึกชอบและมีประสบการณ์เกี่ยวรูปเลขาคณิตนั้นๆ
ครูแจกกระดาษขนาด ครึ่ง A4  และให้นักเรียนใคร่ครวญถึงรูปเลขาคณิตที่ตนเองรู้สึกชื่นชอบหรือมีความเชื่อมโยงกับตัวเองมากที่สุด และเขียนรูปเลขาคณิตนั้นลงในกระดาษพร้อมทั้งเวียนให้เพื่อนๆเพิ่มเติมตกแต่งรูปเลขาคณิตให้มีความสัมพันธ์กับเรื่องราวที่ตนเองอยากอธิบาย
- ให้นักเรียนแต่ละคนนำเสนอแลกเปลี่ยนต่อครูและเพื่อน
ขั้นจบ:
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรมรูปเลขาคณิตกับชีวิต และขอบคุณทุกเรื่องเล่าจากนักเรียน
กระดาษขนาดครึ่ง A4 ตามจำนวนนักเรียน
- เรื่องเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับตัวเลขของคุณครู

พุธ
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่า
ดนตรีดลใจ
ขั้นเตรียม: ครูขอสัญญาณความพร้อมให้นักเรียนนั่งตัวตรงหลังตรง กำหนดลมหายใจเข้าออก
ขั้นกิจกรรม: ครูมีบทเพลงมาให้นักเรียนฟัง ชื่อเพลงกำลังใจ  หลังจากที่ฟังเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้สึกอย่างไร ได้เรียนรู้อะไร  และนำมาปรับใช้กับตัวเองอย่างไร
- ครูให้นักเรียนเลือกคำที่อยู่ในบทเพลง เป็นคำที่มีความหมายต่อตนเองมาคนล่ะ 1 คำ
- นักเรียนแต่ละคนเลือกคำที่มีความหมายต่อตนเองมาคนล่ะ 1 คำ พร้อมกับเขียน/วาดภาพ  เรื่องราวจากคำที่นักเรียนเลือก
- นักเรียนแต่ละคนพูดคุยแลกเปลี่ยนคำที่มีความหมายต่อตนเอง
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจของทุกคน /Empower  ชื่นชมและให้กำลังใจ
เพลงกำลังใจ
พฤหัสบดี
กำกับสติผ่านการใช้ร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม:
-  กำหนดลมหายใจ/เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
ขั้นกิจกรรม:
- ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
- ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ป.5  ทุกคนโดยให้พี่ป.5  โดยการยืนตัวตรงและเริ่มทำโยคะ เริ่มจากท่ายืน (ท่าไหว้พระอาทิตย์  ท่าภูเขา  ท่าต้นไม้ ท่าเก้าอี้  )
- ท่านั่ง (ท่าผีเสื้อ  ท่าเต่า ท่าหงส์ ) ท่านอน
- ท่านอน(ท่าจระเข้  ท่างูใหญ่ ท่าคันธนู  ท่าตั๊กแตน  ท่าปลาดาว)
ในระหว่างนอนเป็นพี่ปลาดาว พี่ปลาดาวจะนอนเหยียดแขน เหยียดขาเป็นพี่ปลาดาวที่น่ารัก เป็นพี่ปลาดาวที่ยอดเยี่ยม พี่ปลาดาวป.5 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกยาวๆสัก 2 3 ลมหายใจ( พี่ปลาดาวป.5 ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที)  ครูขอบคุณคนที่น่ารัก คนที่รู้เวลา ครูนับ1-3 ให้พี่ปลาดาวป.5 ลุกขึ้นนั่งเป็นพี่ป.5 ที่ยอดเยี่ยม เป็นพี่ป.5 ที่รู้เวลา เป็นพี่ป.5 ที่น่ารัก ครูนับ พี่ๆบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยม นับ 2 เราเป็นคนที่รู้เวลา นับ 3 เราบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่น่ารักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆก็รักพี่ๆและเราก็รักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆเช่นกัน
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empowerชื่นชมและให้กำลังใจ
บทเพลง
ศุกร์
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว
- เชื่อมโยงสิ่งรอบตัวกับตนเองและผู้อื่น
-
พวงมาลัย เข็มหมุด คลิปหนีบกระดาษและตัวเรา
ขั้นเตรียม:
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม กลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ ใคร่ครวญ
ครูนำทำกิจกรรม Brain Gym  ท่าขนมจีบ ตัวแอล  ท่านับ 1-10
ขั้นกิจกรรม:
- ครูนำสิ่งของ 3 อย่างมาให้นักเรียนดู(พวงมาลัย  เข็มหมุด  คลิปหนีบกระดาษ)ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นอะไร  รู้สึกอย่างไร  สิ่งของทั้ง 3 อย่างเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร ครูให้นักเรียนใคร่ควรญเชื่อมโยงเกี่ยวกับสิ่งของที่ครูนำมาและเขียนถ่ายถอดเป็นคำ 1 คำ
- ครูแจกกระดาษครึ่ง A4 ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น  ในระหว่างที่ส่งกระดาษพี่ป.5 จะรับไหว้เพื่อนด้วยความ
น้อบน้อมหลังจากที่ได้รับกระดาษแล้วนักเรียนแต่ละคนเขียน/วาดภาพ  เรื่องราวจากคำที่นักเรียนเขียน
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชิ้นงานของตนเองให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟัง
ขั้นจบ:
- ครู Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน  ครูและนักเรียนขอบคุณกันและกันกระดาษ
- พวงมาลัย
- เข็มหมุด
- คลิปหนีบกระดาษ


ตัวอย่างกิจกรรม 


กิจกรรม: พวงมาลัย เข็มหมุด คลิปหนีบกระดาษ และ ตัวเรา

ขั้นเตรียม:

- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม กลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ ใคร่ครวญ
ครูนำทำกิจกรรม Brain Gym  ท่าขนมจีบ ตัวแอล  ท่านับ 1-10

ขั้นกิจกรรม:- ครูนำสิ่งของ 3 อย่างมาให้นักเรียนดู(พวงมาลัย  เข็มหมุด  คลิปหนีบกระดาษ)ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นอะไร  รู้สึกอย่างไร  สิ่งของทั้ง 3 อย่างเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร ครูให้นักเรียนใคร่ควรญเชื่อมโยงเกี่ยวกับสิ่งของที่ครูนำมาและเขียนถ่ายถอดเป็นคำ 1 คำ
- ครูแจกกระดาษครึ่ง A4 ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น  ในระหว่างที่ส่งกระดาษพี่ป.5 จะรับไหว้เพื่อนด้วยความ
น้อบน้อมหลังจากที่ได้รับกระดาษแล้วนักเรียนแต่ละคนเขียน/วาดภาพ  เรื่องราวจากคำที่นักเรียนเขียน
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชิ้นงานของตนเองให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟัง


พี่อั้ม: พวงมาลัยหนูเขียนคำว่า หอมค่ะ เพราะเวลาหนูเอาไปไหว้หนูได้กลิ่นหอม เข็มหมุดหนูเขียนว่าบาดแผลเพราะถ้าเราใช้แบบไม่ระวังก็จะเกิดบาดแผล ส่วนคลิปหนีบกระดาษหนูเขียนคำว่าเรียบร้อยค่ะเพราะเวลาที่เรามีงานเยอะๆเราก็ใช้คลิปหนีบกระดาษหนีบงานให้หาง่ายและเรียบร้อย
พี่น้ำมนต์: พวงมาลัยหนูเขียนคำว่าแม่เพราะหนูนึกถึงตอนวันแม่ที่หนูใช้พวงมาลัยไหว้แม่ เข็มหมุดหนูเขียนคำว่าปักงานเพราะเข็มหมุดสามารถเอามาปักชิ้นงานทำงานศิลปะได้ค่ะ ส่วนคลิปหนีบกระดาษหนูเขียนคำว่าหนีบงานเพราะจะทำให้เราหางานง่ายขึ้น

ขั้นจบ:

ครู Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน  ครูและนักเรียนขอบคุณกันและกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น