Week7

       
สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
7
จันทร์
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ชื่อกิจกรรม เรื่องเล่าปิดเทอม
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 2 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม:
 - ครูเล่าเรื่องราวความประทับใจในช่วงปิดเทอมให้นักเรียนฟัง
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดในช่วงปิดเทอมผ่านมานักเรียนมีความประทับใจอะไรบ้าง?”นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น
 - ครูแนะนำอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้ กระดาษและดินสอ ครูแจกอุปกรณ์ โดยนักเรียนจะหยิบกระดาษคนละ 1 แผ่น ปากกาคนละ 1 แท่ง วางไว้ด้านหน้าตนเอง และขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อบน้อม            
 -  ครูให้นักเรียนเขียนหรือวาดภาพความประทับใจในช่วงปิดเทอม  -  นักเรียนนำเสนอชิ้นงานของตนเองให้คุณครูและเพื่อนชื่นชมพร้อมเล่าความประทับใจจากชิ้นงานของตนเอง
ขั้นจบ:
ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
เพลงสปา
กระดาษ
ปากกา
อังคาร
- เพื่อให้ทุกคนได้ทบทวนวิถีปฏิบัติของตนเอง และใคร่ครวญในสิ่งที่ได้ทำอีกครั้ง
- เพื่อฝึกการคิดจินตนาการ สร้างสรรค์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของชุดคำศัพท์
ชื่อกิจกรรม  ค้นหาตัวตน ทบทวนวิถีปฏิบัติ
ขั้นเตรียม:
- ครูให้นักเรียนทุกคนกลับกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ ใคร่ครวญ เมื่อพร้อมแล้วทุคนยิ้มไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน
- ครูพาทำ Brain Gym ให้สังเกตมือครู ซ้ายสลับขวา /กำ-แบ และ
ขั้นกิจกรรม
ครูเล่าทบทวนแนวปฏิบัติให้นักเรียนฟัง และให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นจากวิถีของโรงเรียนฯ
- ครูชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการไหว้ที่สวยงาม / ที่นอบน้อม
- นักเรียนชาย / นักเรียนหญิง ไหว้ทำความเคารพคณครูที่กำลังนั่งอยู่
- เขียนสรุปสิ่งที่แต่ละคนได้เรียนรู้ จากกิจกรมม
ขั้นจบ:
ครูEmpower ชื่นชมความน่ารักของเด็กๆ ทุกคน และครูขอบคุณซึ่งกันและกัน

เพลงสปา
ปากกา / แผ่นกระดานเขียนความเข้าใจ
พุธ
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่า
ชื่อกิจกรรม ดนตรีดลใจ
ขั้นเตรียม: 
ครูขอสัญญาณความพร้อมให้นักเรียนนั่งตัวตรงหลังตรง กำหนดลมหายใจเข้าออก 2-3 ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม: 
ครูมีบทเพลงมาให้นักเรียนฟัง ชื่อเพลงกำลังใจ  หลังจากที่ฟังเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนรู้สึกอย่างไร ได้เรียนรู้อะไร  และนำมาปรับใช้กับตัวเองอย่างไร?"
ครูให้นักเรียนเลือกคำที่อยู่ในบทเพลง เป็นคำที่มีความหมายต่อตนเองมาคนล่ะ คำ
นักเรียนแต่ละคนเลือกคำที่มีความหมายต่อตนเองมาคนล่ะ คำ พร้อมกับเขียน/วาดภาพ  เรื่องราวจากคำที่นักเรียนเลือก
นักเรียนแต่ละคนพูดคุยแลกเปลี่ยนคำที่มีความหมายต่อตนเอง
ขั้นจบ: 
ครูขอบคุณทุกความตั้งใจของทุกคน /Empower  ชื่นชมและให้กำลังใจ

- เพลงกำลังใจ
กระดาษ
พฤหัสบดี
กำกับสติผ่านการใช้ร่างกาย
ชื่อกิจกรรม โยคะ
ขั้นเตรียม:
 กำหนดลมหายใจ/เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
ขั้นกิจกรรม:
ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ป.5ทุกคนโดยให้พี่ป.5โดยการยืนตัวตรงและเริ่มทำโยคะ เริ่มจากท่ายืน (ท่าไหว้พระอาทิตย์  ท่าภูเขา  ท่าต้นไม้ ท่าเก้าอี้  )
ท่านั่ง (ท่าผีเสื้อ  ท่าเต่า ท่าหงส์ ) ท่านอน
ท่านอน(ท่าจระเข้  ท่างูใหญ่ ท่าคันธนู  ท่าตั๊กแตน  ท่าปลาดาว)
ในระหว่างนอนเป็นพี่ปลาดาว พี่ปลาดาวจะนอนเหยียดแขน เหยียดขาเป็นพี่ปลาดาวที่น่ารัก เป็นพี่ปลาดาวที่ยอดเยี่ยม พี่ปลาดาวป.5ค่อยๆหลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกยาวๆสัก 2 3 ลมหายใจ( พี่ปลาดาวป.5ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง นาที)  ครูขอบคุณคนที่น่ารัก คนที่รู้เวลา ครูนับ1-3 ให้พี่ปลาดาวป.5ลุกขึ้นนั่งเป็นพี่ป.5ที่ยอดเยี่ยม เป็นพี่ป.5ที่รู้เวลา เป็นพี่ป.5ที่น่ารัก ครูนับ 1  พี่ๆบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยม นับ เราเป็นคนที่รู้เวลา นับ เราบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่น่ารักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆก็รักพี่ๆและเราก็รักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆเช่นกัน
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empowerชื่นชมและให้กำลังใจ
เพลงสปา

ศุกร์
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว
- เชื่อมโยงสิ่งรอบตัวกับตนเอง
- จิตใหญ่
ชื่อกิจกรรม เพื่อนคือเรา เราคือเพื่อน
ขั้นเตรียม :
ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม
ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ๆป.5 โดยการนั่งตัวตรง 2 -3  นาทีแล้วให้พี่ป.5ค่อยๆหลับตาลงช้าๆกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นเวลา  2 -3  นาที จากนั้นให้พี่ๆค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆ
ขั้นกิจกรรม :
-   ครูเล่าเรื่องที่เพื่อนเคยเขียนงานถ่ายถอดความรู้สึกผ่านชิ้นงานเก่าที่เคยทำมา 
-   หลังจากที่ฟังจบครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้สึกอย่างไร?
ครูให้นักเรียนเขียนให้กำลังใจให้เพื่อนๆ แต่ละคนด้วยความรู้สึก ปรารถนาดีกับเขาๆ 
นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชิ้นงานของตัวเองให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟัง
ขั้นจบ:
ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empowerชื่นชมและให้กำลังใจ
เพลงสปา
เรื่องเล่า
กระดาษ
ปากกา

ตัวอย่างกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม : เพื่อคือเรา | เราก็คือเพื่อน

เป้าหมาย : 
- เพื่อเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว คิดเชื่อมโยงสิ่งรอบตัวกับตนเอง และมีจิตใหญ่ให้ความรักมอบความปรารถนากับสรรพสิ่งทั้งมวล
- เพื่อให้แต่ละคนได้เห็นความคิดเห็นของเพื่อนคนอื่น และได้ตอบคำถามให้เพื่อน เสริมแรงด้านบวกให้แก่กันและกัน

กิจกรรมเริ่มต้น- ครูและนักเรียนสวัสดีทักทายกัน ครูพานักเรียนเดินไปยังจุดที่จะเริ่มต้นกิจกรรมในเช้านี้ในบริเวณห้องเรียนชั้น ป.5 

- ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับชิ้นงานเดิมของเพื่อนๆ ที่เชื่อมโยงกับตัวเราที่เรามีอยู่ และเป็นไป

กิจกรรมหลัก
- ครูให้พี่ๆ ทุกคนยืนหลังตรงหลับตาที่บริเวณเข้าแถวยามเช้า เพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ เฝ้าสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัว
- ครูเล่าเรื่องเกี่ยวกับชิ้นงานเก่าที่พี่ๆหลายคนเคยทำไว้ เขียนไว้อย่างดี และให้ทุกคนได้ลองใคร่ครวญเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองเขียนและเอามาเรียนรู้ในกิจกรรมดังกล่าว


- ครูยกตัวอย่างบางข้อความทีพี่ๆ เขียนลงมาให้ทุกคนรับฟังพร้อมมกัน


- นักเรียนแต่ละคนสลับที่ไปมากับเพื่อนๆ ขณะที่ครูเป็นคนกำหนดการเดินให้พี่ๆ แต่ละคู่ เพิ่มเป็น 2 คู่ 3 คู่ ตามลำดับ และใคร่ครวญกับตัวเองอีกสัก 2 นาที
- ทุกคนกลับมาอยู่กับลมหายใจของตนเองอีกครั้ง และให้นักเรียนแต่ละคนได้บอเล่าถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

กิจกรรมจบ
ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
และกล่าวถึงสิ่งที่ทุกคนจะได้ใช่ในระยะยามต่อไป
ก่อนที่ครูและนักเรียนจะขอบคุณซึ่งกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น